Visithofors logotyp, till startsidan
Visithofors logotyp, till startsidan

Tillgänglighet för appen UpplevHofors

Tillgänglighet för appen UpplevHofors

Entré Hofors står bakom appen Upplev Hofors. Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna använda appen. I den här texten beskriver vi hur Upplev Hofors uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen innehar brister i sin tillgänglighet och därmed inte är helt tillgängliga.
För mer information, se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar alltid efter att förbättra tillgängligheten på appen. Vi vill få reda på om problem finns. Meddela oss därför om du upptäcker problem som inte är beskrivna i den här texten, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte fullt förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service. Otillgängliga delar och brister beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt i enlighet med lagen om tillgänglighet till offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns ikoner vars syfte kan vara otydliga för användaren då ingen beskrivande text finns.
 • Vissa bilder som bör betraktas som dekorativa är inte uppflaggade som det.
 • Det finns risk att man med vissa hjälpmedel hamnar i en loop i uppläsningen av kategorier.
 • I kartvyn läser vissa hjälpmedel upp element som inte visuellt är synligt.
 • Kartan fungerar inte med hjälpmedel som tangentbord, röststyrning och dylikt.
 • Det finns ikoner som bör flaggas upp som dekorativa.
 • Ordningen och benämningen i toppmenyn är inte alltid logisk och enhetligt förekommande.
 • Vissa beskrivningar av input-fält skulle behöva förenklas för att underlätta för hjälpmedel.
 • Länkar kan vara svårtolkade vid nedsättning av färgseende, då de saknar annan markering utöver färg.
 • Det går inte att stänga av och höja/sänka ljudet på detaljsidan.
 • På vissa rubriker är kontrasten bristande på grund av bakgrundselement.
 • Det går att zooma, men det går inte att använda verktyg för att göra texten större.
 • Alla hjälpmedel kan inte stänga menyn då den är öppnad.
 • Tangentbordsnavigering kan stöta på problem med kategorier, karta, menyraden som styr ljudet och nå botten på detaljsidan.
 • Vid aktivering av knappen ”läs mer” vid tangentbordsnavigering, når man inte alltid botten av sidan.
 • Besökaren har inte kontroll över hur snabbt/långsamt texten läses upp på detaljsidan.
 • Tabbordningen är inte alltid logisk, då den tabbar innehållet innan sidhuvudet.
 • Sidhuvudet saknar en snabblänk för att hoppa till innehållet.
 • Appens sidor saknar titlar.
 • Det finns länkar vars funktion kan vara svårtolkade och svåra att aktivera vid användningen av hjälpmedel.
 • Vissa sidor saknar rubriksättning.
 • Det kan vara svårt att aktivera byte av bild på detaljsidan.
 • Vissa länkar och knappar saknar namn för enkel hantering i hjälpmedel som röststyrning.
 • Appens språk är angett som engelska.

Oskäligt betungande anpassning

Entré Hofors åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för tidigare beskrivet innehåll. Vårt mål är att ha åtgärdat problemen i nästa version av appen. Överskrider projektet tidsramen kommer vi, under arbetets gång, tillfälligt åberopa oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

Svensk Webbhandel AB har gjort en oberoende granskning av appen UpplevHofors.

Den senaste bedömningen gjordes den 21 Januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 Januari 2021.Dela innehållet:

Dela på facebook Dela på twitter